Global Law App

Global Law is the legal know-how app launched by Trans-European Law Firms Alliance (TELFA), the international alliance of law firms across Europe, in 2014. The English-language app offers

Endringer i Aksjeloven pr 1. juli 2017

Fravalg av revisjon Ved nyregistrering er det stiftelsesmøtet som avgjør om årsregnskapet skal revideres eller ikke, styret har ikke lenger en rolle i dette. Hvis

Endring i arbeidstidsregler

Stortinget har vedtatt et forslag om at det skal være mulig å jobbe mellom klokka 21 og 23. Mange kjenner på behovet for en fleksibel

Ny Advokatfullmektig i Sverdrup

Ina Ekholt er ansatt som ny Advokatfullmektig i Sverdrup. Ina fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2017. Hun har tatt valgfagene

Ny Høyesterettsdom om kreditorvern

I en nylig avsagt dom mellom Forusstranda Næringspark AS og Sønnichsen AS’ konkursbo avklarer Høyesterett at eiendomsoverføringer ved fisjoner er omfattet tinglysingsloven § 23. Det springende

Ny Partner i Sverdrup

Henrik M. Bang tiltrådte som Partner i Sverdrup 1. oktober 2017. Han kommer fra stillingen som advokat i Føyen Torkildsen. Henrik har særlig kompetanse innen

Ny partner i Sverdrup

Advokat Øyvind Dahl Collet Skog tiltrådte som Partner i Sverdrup 1. september 2017. Øyvind kommer fra stillingen som ansatt advokat i Sverdrup. Øyvind  har sin primære

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen