Endring i permitteringsreglene

Ved endringer fra 1. januar 2019 øker arbeidsgivers lønnsplikt ved starten av en permittering fra 10 til 15 dager, i tillegg til at lønnsplikten i

TELFA Associates Conference – Brexit

Ina Ekholt og Ida Tungehaug deltok i helgen på TELFAs årlige Associates Conference. Konferansen ble arrangert av vår belgiske samarbeidspartner CEW & Partners ved deres

Forslag om endringer i tvisteloven

Regjeringen har nylig sendt ut et høringsnotat som inneholder en rekke forslag til endringer i tvisteloven. Notatet trekker frem effektivitet og proporsjonalitet som bakgrunn for

Erstatningskrav etter nakkesleng

I Høyesteretts dom av 21. mars 2018 ble forsikringsselskapet IF frifunnet for krav om erstatning etter bilansvarsloven for varig uførhet på grunn av kroniske smerter

GDPR – En kort innføring

Du har kanskje lagt merke til at mange av applikasjonene på mobiltelefonen din nå ønsker at du skal lese igjennom og godkjenne deres nye vilkår.

Global Law App

Global Law is the legal know-how app launched by Trans-European Law Firms Alliance (TELFA), the international alliance of law firms across Europe, in 2014. The English-language app offers

Endringer i Aksjeloven pr 1. juli 2017

Fravalg av revisjon Ved nyregistrering er det stiftelsesmøtet som avgjør om årsregnskapet skal revideres eller ikke, styret har ikke lenger en rolle i dette. Hvis

Endring i arbeidstidsregler

Stortinget har vedtatt et forslag om at det skal være mulig å jobbe mellom klokka 21 og 23. Mange kjenner på behovet for en fleksibel

Ny Advokatfullmektig i Sverdrup

Ina Ekholt er ansatt som ny Advokatfullmektig i Sverdrup. Ina fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2017. Hun har tatt valgfagene

Ny Høyesterettsdom om kreditorvern

I en nylig avsagt dom mellom Forusstranda Næringspark AS og Sønnichsen AS’ konkursbo avklarer Høyesterett at eiendomsoverføringer ved fisjoner er omfattet tinglysingsloven § 23. Det springende

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen