Ny dom om revisjon av yrkesskadeerstatning

Høyesterett har i dom avsagt den 04.12.2020 (HR-2020-2332-A) uttalt seg om adgangen til å endre et yrkesskadeerstatningsoppgjør på grunnlag av etterfølgende forhold. Som utgangspunkt er

Endringer i permitteringsreglene

Endringer i permitteringsreglene trådte i kraft 1. november 2020 og varer frem til 30. juni 2021. Endringene medfører at permitteringsperioden er utvidet fra 26 uker

Endringer i tvisteloven

Det er gjennomført endringer i reglene som fastsetter verdigrensene i tvisteloven for obligatorisk forliksrådsbehandling, behandling etter småkravsprosess og ankeadgangen i saker om formuesverdier. Verdigrensen har

Endringer i permitteringsreglene

I dag varslet regjeringen at de vil utvide permitteringsperioden fra 26 uker til 52 uker. Dette innebærer at de som ble permittert i mars i

Ny forsinkelsesrente fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har fastsatt at forsinkelsesrenten skal være 8 prosent fra 1. juli 2020. Dette er en nedgang på 1,5 prosentpoeng fra den tidligere forsinkelsesrenten som

Har jeg rettshjelpsforsikring?

Har det oppstått en tvist som involverer din bil, båt eller bolig? Har du kjøpt katta i sekken, har en kranglete nabo eller oppdaget mangler

Covid-19-pandemien: Vi står parat

Utbruddet av Covid-19-pandemien har medført store utfordringer både her til lands og i verden for øvrig. Pandemiens omfang og ringvirkninger fremstår per i dag som høyst usikre, men det er klart at mange

Forslag til ny rekonstruksjonslov

Regjeringen fremmet 15.04.2020 et lovforslag om rekonstruksjonslov, som foreslås gjennomført i en midlertidig lov. Formålet er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet

Kompensasjonsordning for foretak

Regjeringen legger frem et forslag for Stortinget i dag (fredag 3. april 2020) om kompensasjonsordning for næringslivet. Forslaget går ut på at dersom et foretak

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen