Artikler

9. mars 2018

Ny Advokatfullmektig i Sverdrup

Ina Ekholt er ansatt som ny Advokatfullmektig i Sverdrup. Ina fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2017. Hun har tatt valgfagene arbeidsrett og opphavsrett, samt tatt et semester ved University of...

Av Sverdrup
25. oktober 2017

Ny Høyesterettsdom om kreditorvern

I en nylig avsagt dom mellom Forusstranda Næringspark AS og Sønnichsen AS’ konkursbo avklarer Høyesterett at eiendomsoverføringer ved fisjoner er omfattet tinglysingsloven § 23. Det springende punkt i saken var hvorvidt...

Av Karen E. S. Myrvold
12. oktober 2017

Statsbudsjettet 2018 – Skatt og avgift

Regjerningens forslag til Statsbudsjett for 2018 er langt på vei en oppfølging av allerede igangsatte endringer. Formuesskatten beholdes uendret, men slik at verdsettelsesrabatten på aksjer/driftsmidler i næringsvirksomhet foreslås...

Av Henrik Moestue Bang
1. oktober 2017

Ny Partner i Sverdrup

Henrik M. Bang tiltrådte som Partner i Sverdrup 1. oktober 2017. Han kommer fra stillingen som advokat i Føyen Torkildsen. Henrik har særlig kompetanse innen selskaps- og sammenslutningsrett samt skatterett. Han bistår bl.a ved...

Av Sverdrup
10. september 2017

Global Law App

Global Law is the legal know-how app launched by Trans-European Law Firms Alliance (TELFA), the international alliance of law firms across Europe, in 2014. The English-language app offers every international company the opportunity to...

Av Sverdrup
1. september 2017

Ny partner i Sverdrup

Advokat Øyvind Dahl Collet Skog tiltrådte som Partner i Sverdrup 1. september 2017. Øyvind kommer fra stillingen som ansatt advokat i Sverdrup. Øyvind  har sin primære kjernekompetanse innen bygg og anlegg/eiendom og offentlige...

Av Sverdrup