Artikler

25. oktober 2017

Ny dom fra Høyesterett om kreditorvern

I en nylig avsagt dom mellom Forusstranda Næringspark AS og Sønnichsen AS’ konkursbo avklarer Høyesterett at eiendomsoverføringer ved fisjoner er omfattet tinglysingsloven § 23. Det springende punkt i saken var hvorvidt...

Av Karen E. S. Myrvold
12. oktober 2017

Statsbudsjettet 2018 – Skatt og avgift

Regjerningens forslag til Statsbudsjett for 2018 er langt på vei en oppfølging av allerede igangsatte endringer. Formuesskatten beholdes uendret, men slik at verdsettelsesrabatten på aksjer/driftsmidler i næringsvirksomhet foreslås...

Av Henrik Moestue Bang
1. oktober 2017

Ny Partner i Sverdrup

Henrik M. Bang tiltrådte som Partner i Sverdrup 1. oktober 2017. Han kommer fra stillingen som advokat i Føyen Torkildsen. Henrik har særlig kompetanse innen selskaps- og sammenslutningsrett samt skatterett. Han bistår bl.a ved...

Av Sverdrup
10. september 2017

Global Law App

Global Law is the legal know-how app launched by Trans-European Law Firms Alliance (TELFA), the international alliance of law firms across Europe, in 2014. The English-language app offers every international company the opportunity to...

Av Sverdrup
1. september 2017

Ny partner i Sverdrup

Advokat Øyvind Dahl Collet Skog tiltrådte som Partner i Sverdrup 1. september 2017. Øyvind kommer fra stillingen som ansatt advokat i Sverdrup. Øyvind  har sin primære kjernekompetanse innen bygg og anlegg/eiendom og offentlige...

Av Sverdrup
30. juni 2017

Endringer i Aksjeloven pr 1. juli 2017

Fravalg av revisjon Ved nyregistrering er det stiftelsesmøtet som avgjør om årsregnskapet skal revideres eller ikke, styret har ikke lenger en rolle i dette. Hvis årsregnskapet skal revideres, må stifterne velge revisor på...

Av Sverdrup
20. juni 2017

Endring i arbeidstidsregler

Stortinget har vedtatt et forslag om at det skal være mulig å jobbe mellom klokka 21 og 23. Mange kjenner på behovet for en fleksibel ettermiddag med barn og familie og ønsker i stedet å ta frem pc- en senere på kvelden. Statsråd...

Av Heidi Grette
15. juni 2017

Styrket vern av varslere trer i kraft 1. juli

Nå får vi et bedre varslervern i norsk arbeidsliv. Det er viktig både for samfunnet, virksomhetene og ikke minst for varslerne selv. Følgende konkrete endringer i varslingsreglene vil styrke vernet av varslerne: Virksomheter med fem...

Av Heidi Grette