Regnskap, skatt og avgift

Sverdrup har omfattende spesialkompetanse innenfor så vel selskaps-, nærings- og personbeskatning. Vi bistår i forkant og under gjennomføringen av skattemessige transaksjoner; ved ligningsbehandlingen, ved klage på ligningen – og vi fører saker for domstolene.

Moderne skatteplanlegging handler om å optimalisere virksomheten slik at man ikke betaler unødvendig mye skatt. Skattespørsmål dukker opp i svært mange situasjoner. Som eksempel kan nevnes kjøp og salg av virksomheter, omstruktureringer, skifte av eierform og overføring av eiendeler til neste generasjon.

Våre advokater bistår ved alle aspekter innen skatte- og avgifts retten.Våre advokater har verdifull erfaring fra skatte forvaltingen, revisjonsselskap og interesseorganisasjoner.

Sverdrup er anbefalt av Legal 500 på området skatt.

 

Vi bistår blant annet med:
 • Norsk og internasjonal skatteplanlegging
 • Transaksjoner og omorganiseringer
 • Fisjon og fusjon
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Earn out
 • Omdannelser / restrukturering
 • Transfer pricing
 • Internasjonal skatterett – skatteavtaler
 • Personbeskatning
 • Insentivløsninger for ansatte
 • Bokettersyn
 • Klagebehandling og prosedyre
 • Arve- gaveavgift
 • Kraftverksbeskatning
 • Eiendomsskatt
 • Merverdiavgift
 • Toll og særavgifter

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen