Offentlige anskaffelser

Samlet kjøper det offentlige inn for i underkant av 500 MRD pr. år. Innkjøp er en helt sentral del av de fleste offentlige virksomheter. Regelverket er omfattende og konsekvensene av feil i anskaffelsesprosessen er store. De fleste fallgruver kan unngås ved god planlegging, markedskunnskap, kompetanse på regelverket og erfaring fra oppfølging av kontrakter i offentlig sektor.

Innkjøp i det offentlige utgjør et stort og viktig marked for mange private virksomheter. Utarbeidelse av tilbud er ressurs- og kostnadskrevende. God kompetanse på regelverket er avgjørende for å kunne spisse sitt tilbud og bedre sannsynligheten for å vinne konkurransen.

Sverdrup har lang erfaring både med planlegging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser og med oppfølging av kontrakter inngått etter anbud. Erfaringene fra kontraktsoppfølging og tvisteløsning i den forbindelse er en viktig del av arbeidet med å forbedre anbudsprosessene og konkurransedokumentene. For oss er en god anskaffelse mer enn en riktig anskaffelse. Den må i tillegg gjennomføres effektivt og resultere i en god avtale med riktig kontraktspart som er lite ressurskrevende å følge opp.

Sverdrup bistår både offentlige oppdragsgivere og private tilbydere i anbudsprosesser. Våre advokater holder regelmessig kurs og forelesninger i offentlige anskaffelser, prosjektstyring og kontraktsoppfølging.

 

Vi bistår offentlige oppdragsgivere blant annet med:

 • Rådgivning i forbindelse med anskaffelser i offentlig sektor
 • Planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser
 • Håndtering av klager (til oppdragsgiver og KOFA)
 • Erstatningskrav
 • Forhandlinger og prosedyre
 • Kurs

Vi bistår private tilbydere blant annet med:

 • Rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av tilbud
 • Klager og annen kommunikasjon med oppdragsgiver
 • Erstatningskrav
 • Forhandlinger og prosedyre
 • Kurs

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen