Markedsrett

Sverdrup legger vekt på forebyggende handling i stedet for etterfølgende, kostbar brannslukking. Vi har betydelig erfaring med forhåndsgjennomgang av markedsføringsmateriale med tilhørende veiledning i grensedragninger mellom lovlig og ulovlig markedsføring.

Vi har bistått markedsledende aktører innen varehandel i flere tiår. Våre advokater har bakgrunn fra bla. forvaltningen, domstoler og som konserninterne rådgivere.

Vi bistår med rådgivning innen alle markedsføringsrettslige temaer. Foruten alminnelig rådgivning omfatter vår bistand saker for

 • domstolene
 • Forbrukerombudet og Markedsrådet
 • Næringslivets konkurranseutvalg.

Vi har spesielt god kompetanse innen alt med sammenligninger i markedsføringen, herunder om adgangen til å

 • sammenligne med egen før-pris
 • sammenligne med ordinær pris
 • sammenligne med veiledende pris
 • sammenligne med priser hos konkurrenter, navngitte og konkurrenter generelt.
 • bruke Prisgaranti, Prisløfte eller Prismatch
 • markedsføre Salg og nedsetting av priser, herunder om hvilke begreper som skal likestilles med budskap om Salg
 • bruke Størst eller Best eller andre superlativer i markedsføringen.

 

 Vi bistår blant annet med:
 • sammenligne med egen før-pris
 • sammenligne med ordinær pris
 • sammenligne med veiledende pris
 • sammenligne med priser hos konkurrenter, navngitte og konkurrenter generelt.
 • bruke Prisgaranti, Prisløfte eller Prismatch
 • markedsføre Salg og nedsetting av priser, herunder om hvilke begreper som skal likestilles med budskap om Salg
 • bruke Størst eller Best eller andre superlativer i markedsføringen.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen