Industri

Produksjonsbedrifter har ofte særskilte problemstillinger også av juridisk art. Det kan gjelde lokaliseringsspørsmål, plan- og bygningsmessige forhold, utslippsspørsmål, arbeidsmiljøforhold, produktansvar, kontraktsforhold med støttefunksjoner og underleverandører m.m. Flere av våre advokater har vært ansatt som industrijurister og har førstehånds kjennskap til disse problemstillingene.

For produksjonsbedrifter stiller for øvrig også skatte – og avgiftsregelverket særskilte utfordringer som krever særlig kompetanse. Den kompetansen har vi i Advokatfirmaet Sverdrup DA. Dette gjelder for øvrig ikke bare ved regulær drift, men også i situasjoner hvor samarbeid med eller oppkjøp av / fusjon med andre bedrifter er den industrielt riktige løsningen.

Vi bidrar til at klientene finner den optimale løsningen og sørger for at den juridiske side ved slike prosjekter blir gjennomført etter de krav som lov og annet regelverk stiller.

 

 Vi bistår deg blant annet med;
  • Avtaler om selektiv distribusjon
  • Ene forhandler avtaler
  • Agentavtaler
  • Kommisjonsavtaler
  • Stiftelsesdokumenter m.v. ved etablering av selskap, datterselskap eller filial

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen