Handel

Etablering av riktig og effektivt distribusjonsnett er en viktig suksessfaktor innen mange forretningsområder, spesielt innen varehandel. Etablering av distribusjonsnett kan kombineres med avtale om bruk av butikknavn og butikk- konsept (franchise) og danne grunnlag for etablering av butikkkjede.
Valg av etableringsmåte får betydning på en rekke områder, som varemerkebygging, markedsposisjoner mot både leverandør og kunde, kostnadsbesparelser og kvalitet innen administrative tjenester.

Flere av våre advokater har over 20 års erfaring med distribusjonsavtaler og franchiseavtaler, og advokatene i Sverdrup har bistått aktører i hele omsetningskjeden, som produsenter, importører, forhandlere, agenter og kommisjonærer. Rådgivningen omfatter forretningsjuridisk kunnskap innen bl.a. kontraktsrett, konkurranserett, markedsføringsrett, selskapsrett og skatt- og avgiftsrett.

Advokatene i Sverdrup har fast forretningsforbindelse med små og store aktører innen varehandel, spesielt med kjedesentralen. Bistanden til disse klientene gjelder i stor grad løpende drift, som involverer bistand innen store deler av de øvrige forretningsjuridiske rettsområdene, som selskapsrett, arbeidsrett og insolvens.

 

 Vi bistår blant annet med;
  • Avtaler om selektiv distribusjon
  • Ene forhandler avtaler
  • Agentavtaler
  • Kommisjonsavtaler
  • Franchiseavtaler
  • Stiftelsesdokumenter m.v. ved etablering av selskap, datterselskap eller filial

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen