Generasjonsskifter

Hvem skal overta virksomheten du har bygget opp? Hvor og når skal fritidseiendom overføres til arvinger? Skal det du eier selges eller overføres til dine arvinger. Når bør overføring skje?

Vi bistår blant annet med:
 • Overføring av bolig og aksjer med mer
 • Fritidseiendom – sameieavtale
 • Utskillese av aktiviteter
 • Holdingetablering
 • Omdanning av personlig virksomhet
 • Omstrukturering av virksomheten
 • Eksternt salg, overføring helt eller delvis til arvinger eller til ansatte
 • Pensjonsordninger
 • Testamente
 • Skatteforhold
 • Formuesskatt
 • Aksjeklasser
 • Formuesordningen mellom ektefeller

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen