Fast eiendom

Sverdrup tilbyr alle former for bistand innenfor kjøp/salg, utvikling, finansiering, utbygging og forvaltning av ulike typer eiendommer. Dette gjelder også forholdet til offentlig reguleringsmyndighet.

Vi har bred innsikt og forståelse innen eiendom, og yter solid bistand gjennom vår bransjekunnskap og forretningsforståelse.

 
Vi bistår blant annet med:
 • Leiekontrakter for næringseiendom og bolig
 • Oppsigelser og utkastelse
 • Standard kontrakter
 • Eiendomsforvaltning
 • Tvister om mangler ved kjøp/salg
 • M&A, kjøp og salg av eiendommer
 • Strukturering av eiendomsinvesteringer i Norge og utlandet
 • Utbyggingsprosjekter
 • Forurensning og miljøspørsmål
 • Eiendomsmegling
 • Skatt og avgift vedr fast eiendom
 • Regulerings og bygge saker etter plan- og bygningsloven
 • Tomtefeste

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen