Bank, finans og forsikring

Advokatene i Sverdrup har lang og omfattende erfaring som rådgivere for norske og utenlandske banker, finansieringsforetak, forsikringsforetak, pensjonsforetak, forsikringsmarkedet Lloyd’s of London og formidlere og distributører av finans- og forsikringstjenester.

Vi har god forståelse for de kommersielle, markedsmessige og praktiske hensyn som er i fokus hos disse virksomhetenes eiere og ledelse. Vi er vant til å samarbeide tett med utenlandske eiere/hovedforetak og deres juridiske avdelinger, compliance-ansvarlige og advokatforbindelser.

Vår bistand dekker de fleste områder knyttet til etablering, oppkjøp, drift og avvikling av slike virksomheter.

Vi har også omfattende erfaring og bred kompetanse innen sjøforsikring

 

 Vi bistår blant annet med:

 • Utarbeidelse og oppfølging av søknader om konsesjon, eierskapstillatelser, etablering av filialer og grensekryssende virksomhet
 • Myndighetskontakt
 • Utvikling av nye produkter innen leasing, lån, kortfinansiering, individuelle og kollektive forsikrings- og pensjonsprodukter, garantier, factoring, fakturakjøp og fakturaadministrasjon
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter, betingelser og vilkår, pant-, garanti-, kausjons- og andre sikkerhetsdokumenter, rutinebeskrivelser og annen dokumentasjon både for standardprodukter og for skreddersydde produkter innen lån, forsikring, pensjon, finansiell og operasjonell leasing, kredittkort, factoring og fordringsadministrasjon
 • Samarbeidsavtaler om salgsfremmende finansiering mellom finansforetak og større leverandører av kapital- og forbruksvarer (leiefinansiering, kontokreditter m.v.)
 • Avtaler med finans- og forsikringsformidlere og andre distribusjonsledd
 • Avtaler mellom finansforetak (oppgjørs- og realisasjonsavtaler, forvaltningsavtaler m.m.)
 • Nettbaserte løsninger for etablering og administrasjon av kredittavtaler, forsikringsavtaler, tjenestepensjonsordninger m.v.
 • Compliance-arbeid og compliance-prosjekter relatert til finansforetakenes produkter, markedsføring, hvitvasking, rutiner og tredjepartsavtaler, herunder databehandleravtaler
 • Porteføljeoverdragelser
 • Oppfølgning av problemengasjementer / Bad Banking
 • Realisasjon av sikkerheter og annen tvangsforfølgning, inkludert midlertidige forføyninger og arrester.
 • Rådgivning i skadesaker
 • Prosedyre og bistand ved saker for domstoler, voldgiftsretter og klagenemnder

 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen