Arbeidsliv

Bedriftens viktigste ressurser ligger ofte i menneskene. God personalhåndtering er avgjørende for trivsel og godt økonomisk resultat. Ofte handler det om evnen til å gripe inn i rett tid og på korrekt måte.

Sverdrup legger vekt på forebyggende handling i stedet for etterfølgende, kostbar brannslukking. Vi setter god personalhåndtering i fokus. Både arbeidsgivere og arbeidstakere benytter oss som rådgivere. Våre advokater har bakgrunn fra bla. forvaltningen, industri og arbeidstaker-/giver organisasjoner.

 

Vi bistår blant annet med:
 • Løpende rådgiving mht generelle personalspørsmål, trygderettslige spørsmål, ferie, permittering.
 • Utarbeidelse av ansettelseskontrakter på alle nivåer
 • Arbeidsutleie
 • Nedbemanning og omorganisering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Oppsigelse og avskjed, fratredelsesavtaler
 • Forhandlinger og prosedyre
 • Pensjonsspørsmål
 • Konkurranseklausuler
 • Kollektiv arbeidsrett
 • Kurs og ledertrening

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen