Ny advokatfullmektig i Sverdrup

Karen E. S. Myrvold er ansatt som ny advokatfullmektig i Sverdrup.

Karen har arbeidet i Sverdrup siden 2014, først som resepsjonsmedarbeider og senere som trainee.

November 2019 leverte Karen sin masteravhandling vedrørende klarhetskravets rekkevidde ved inngåelse av bygge- og anleggskontrakter inngått etter offentlig anbudskonkurranse. Avhandlingen gjelder grensesnittet mellom entreprise, anbud og kontrakt, som er fagområder hvor Karen vil være en solid ressurs.

 

TELFA Associates Conference – Digital Transformation og Legal Tech

Tom Eivind Haug, Ina Ekholt og Ida Tungehaug deltok i helgen på TELFAs årlige Associates Conference. Årets konferanse ble arrangert av vår tyske samarbeidspartner Buse Heberer Fromm ved deres kontor i Düsseldorf. Konferansen omhandlet digital transformation og legal tech. Advokater fra 14 forskjellige jurisdiksjoner deltok, og utvekslet erfaringer fra- og kunnskap om feltet.

Den økte digitaliseringen i næringslivet generelt innebærer også en transformasjon av advokatbransjen. Særlig spennende er utviklingen innenfor legal tech, og de mulighetene dette innebærer. Konferansen ga god input på status i øvrige europeiske land, og hvordan vi og våre samarbeidspartnere kan dra nytte av disse arbeidsverktøyene på best mulig måte.

Samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av landegrensene er en nødvendighet for å være oppdatert på utviklingen på feltet, som Sverdrup ser frem til å følge og bidra til.

TELFA Associates Conference – Brexit

Ina Ekholt og Ida Tungehaug deltok i helgen på TELFAs årlige Associates Conference. Konferansen ble arrangert av vår belgiske samarbeidspartner CEW & Partners ved deres kontor i Brussel, med det svært dagsaktuelle temaet Brexit.

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU utløser en rekke utfordringer, og både disse og tilknyttede løsninger ble diskutert på konferansen. I den forbindelse holdt Ina og Ida et innlegg med utgangspunkt i de utfordringer som kan oppstå i tilknytning til varehandel mellom EU-/EØS-land og Storbritannia, og hvordan man kontraktuelt kan håndtere dette. Det er knyttet stor usikkerhet til den situasjonen som vil oppstå etter at Storbritannia trår ut av EU, men ved å være proaktiv kan mye av denne usikkerheten håndteres før eventuelle problemer oppstår.

Brexit utløser utfordringer på tvers av landegrensene, og tilknytning til et bredt internasjonalt advokatnettverk gir oss og våre klienter de beste forutsetninger for å løse disse.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen