Koronaloven

18. mars 2020 fremmet Regjeringen forslag om ny, midlertidig koronalov. Lovforslaget vekket stor interesse i fagmiljøene. Det ble gjort endringer i lovforslaget. Lørdag 21. mars

Økonomiske oppfyllelseshindringer grunnet Korona-viruset

Industrinæringen vil i tiden fremover trolig oppleve en rekke konkurser som kan resultere i færre tilbydere. Dersom etterspørsel vedvarer, vil økt varepris være en naturlig konsekvens. Ytterligere kan fall i den norske kronen også medføre

Kort om myndighetenes økonomiske tiltakspakke

Som følge av Korona-viruset er det flere virksomheter som vil slite økonomisk. Oppdragsmengden minkes som følge av stans i beslutningsprosesser, leveranser, reiserestriksjoner o.l. Som følge

Fullt medhold i sak om BankID-svindel

På vegne av vår klient førte Advokatfirmaet Sverdrup sak mot 6 banker for Kongsberg og Eiker tingrett. Saken gjaldt BankID-svindel hvor klientens samboer urettmessig hadde

Rekordhøyt antall saker om forsikringssvindel i 2019 

Finans Norge utgir årlig en rapport med statistikk over svik i forsikringssaker i Norge. Tall fra rapporten for 2019 viser at det aldri har blitt avdekket mer forsikringssvindel. Totalt ble det avdekket 925 svindelforsøk med en totalverdi på tilnærmet en

Ny advokatfullmektig i Sverdrup

Karen E. S. Myrvold er ansatt som ny advokatfullmektig i Sverdrup. Karen har arbeidet i Sverdrup siden 2014, først som resepsjonsmedarbeider og senere som trainee.

Feilpraktisering av EØS-regelverk i NAV

NAV har i flere år praktisert regelverket for saker om kontantytelser i EØS feil. Særlig gjelder dette sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger. Dersom man mottar noen

Statsbudsjettet 2020- Arbeidsrett og HMS

Permittering i fiskeindustrien Det gjelder i dag en rekke særregler for permitteringer i fiskeindustrien, bl.a. når det gjelder hvor lenge permitterte kan motta dagpenger. Permitterte

Statsbudsjettet 2020- Skatt og avgift

Den 7. oktober 2019 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Her er noen av de foreslåtte skatteendringene for det kommende året. Formuesskatt

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen