Kort om myndighetenes økonomiske tiltakspakke

Som følge av Korona-viruset er det flere virksomheter som vil slite økonomisk. Oppdragsmengden minkes som følge av stans i beslutningsprosesser, leveranser, reiserestriksjoner o.l. Som følge

Fullt medhold i sak om BankID-svindel

På vegne av vår klient førte Advokatfirmaet Sverdrup sak mot 6 banker for Kongsberg og Eiker tingrett. Saken gjaldt BankID-svindel hvor klientens samboer urettmessig hadde

Rekordhøyt antall saker om forsikringssvindel i 2019 

Finans Norge utgir årlig en rapport med statistikk over svik i forsikringssaker i Norge. Tall fra rapporten for 2019 viser at det aldri har blitt avdekket mer forsikringssvindel. Totalt ble det avdekket 925 svindelforsøk med en totalverdi på tilnærmet en

Ny advokatfullmektig i Sverdrup

Karen E. S. Myrvold er ansatt som ny advokatfullmektig i Sverdrup. Karen har arbeidet i Sverdrup siden 2014, først som resepsjonsmedarbeider og senere som trainee.

Feilpraktisering av EØS-regelverk i NAV

NAV har i flere år praktisert regelverket for saker om kontantytelser i EØS feil. Særlig gjelder dette sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger. Dersom man mottar noen

Statsbudsjettet 2020- Arbeidsrett og HMS

Permittering i fiskeindustrien Det gjelder i dag en rekke særregler for permitteringer i fiskeindustrien, bl.a. når det gjelder hvor lenge permitterte kan motta dagpenger. Permitterte

Statsbudsjettet 2020- Skatt og avgift

Den 7. oktober 2019 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Her er noen av de foreslåtte skatteendringene for det kommende året. Formuesskatt

Endring i permitteringsreglene

Ved endringer fra 1. januar 2019 øker arbeidsgivers lønnsplikt ved starten av en permittering fra 10 til 15 dager, i tillegg til at lønnsplikten i

TELFA Associates Conference – Brexit

Ina Ekholt og Ida Tungehaug deltok i helgen på TELFAs årlige Associates Conference. Konferansen ble arrangert av vår belgiske samarbeidspartner CEW & Partners ved deres

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen