Robert Heiberg Kahrs

Advokat (i kontorfellesskap)

+4791173887
robert.heiberg.kahrs@sverdruplaw.no

Kahrs har arbeidet som privatpraktiserende advokat siden 1990 og har meget omfattende forretningsjuridisk erfaring.

Kahrs har i denne perioden vært særlig engasjert med oppkjøp og salg av store og mellomstore virksomheter innenfor produksjons-, handels- og grossistvirksomhet, herunder omfattende due diligence – prosesser.

Kahrs har også arbeidet mye med enkeltbedrifters og bransjers standard innkjøps-, salgs- og leveringsbetingelser for varer og tjenester, herunder med vurderinger av konkurranserettslige problemstillinger knyttet til dette.

Robert Heiberg Kahrs har også lang erfaring med leieavtaler for næringslokaler og leder firmaets forretningsområde ”Fast eiendom/Næringseiendom”.

Kahrs har i tillegg bistått en rekke forskjellige aktører innenfor områdene kunst, kunstformidling og kunstprosjekter med avtalerettslige spørsmål og rettighetsspørsmål.

Kahrs har forfattet en rekke bøker og artikler om selskaps- og skatterett

  • Fast eiendom/Næringseiendom
  • EU og konkurranserett
  • Industri og handel (franchise og kjededrift)
  • Energi og miljø
  • Skatt
  • Immaterialrett

Adm dir. i Norges Energiverkforbund (energiforsyningens næringsorganisasjon)
Senior konsulent i PA Management Consulting (lederutvelgelse)
Jur. direktør i Norges Industriforbund (rådgivning mot medlemsbedrifter og arbeid med lov- og forskriftssaker mot forvaltning og Stortinget.)
Jur. konsulent ved Oslo likningskontor
Dommerfullmektig ved Toten sorenskriverembete

Cand. jur., Universitetet i Oslo
Advokatbevilling, 1976
Diverse kurs innen økonomi og ledelse

Den Norske Advokatforening

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen