Petter Oppegaard

Advokat (i kontorfellesskap)

+4792250220
petter.oppegaard@sverdruplaw.no

Petter Oppegaard har arbeidet som privatpraktiserende advokat siden 1987 og har bred forretnings-
juridisk erfaring.

Han er en erfaren rådgiver innen skatt, regnskap og avgift, selskapstransaksjoner, reorganiseringer og ulike samarbeidsstrukturer som franchise, partner modeller etc.
Han har også bred erfaring fra styrearbeid, forhandlinger og rådgivning innenfor avtalerett, selskapsrett og skatt.

  • Handel (franchise og kjededrift)
  • Skatt, avgift og regnskapsrett
  • Oppkjøp og fusjoner (M&A)
  • Generasjonsskifter

Torkildsen, Tennøe & co
Simonsen Føyen Advokatfirma DA
Handelshøyskolen BI, underviser i skatterett
Advokatfirmaet Aakvaag & Co DA
Peat, Marwick & Mitchell, skatterådgiver
Konsulent i Skattedirektoratet, skatteavdelingen

Cand. Jur. Universitetet i Oslo, 1982
Advokatbevilling, 1988
Eksamener Commercial Law, City of London Polytechnic
School
Økonomiske fag ved Handelshøyskolen BI

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen