Øyvind Dahl Collet Skog

Advokat / Partner

+4797406764
ocs@sverdruplaw.no

Øyvind Dahl Collet Skog har sin primære kjernekompetanse innen bygg og anlegg/eiendom og offentlige anskaffelser. Øyvind har arbeidet som intern jurist og innkjøpssjef i forskjellige offentlige virksomheter innen eiendomsbransjen og har lang erfaring med juridisk rådgivning innen entrepriserett, herunder rådgiverkontrakter, offentlige anskaffelser, forvaltningsrett, kommunalrett og offentlighet/innsyn og erstatning.

Spesialfag: Skatterett fordypning. Bygge- og entrepriserett

  • Offentlige anskaffelser
  • Entrepriserett
  • Kontrakts- og avtalerett
  • Erstatningsrett
  • Forvaltningsrett
  • Skatterett

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2008.