Johan Kr. Falk-Pedersen

Advokat / Partner

+4791357646
jfp@sverdruplaw.no

Johan har ansvar for forretningsområdene ”Bank, finans og
forsikring» og ”Insolvens og restrukturering”.
Johan har bred forretningsjuridisk erfaring og har arbeidet som
privatpraktiserende advokat siden 1990.
Johan har lang erfaring som rådgiver for norske finansforetak og
utenlandske finansforetak som driver finansierings- og forsikringsvirksomhet i
Norge gjennom filial eller grensekryssende virksomhet.
Johan bistår også en rekke virksomheter med selskaps- og
kontraktsrettslige problemstillinger, også børsnoterte selskaper.

  • Bank, finans og forsikring
  • Selskapsrett
  • Personvernspørsmål
  • Markedsføringsrett
  • Insolvens og restrukturering

Advokatfullmektig og ansatt advokat i Advokatfirmaet Dahl, Nordvi & Jacobsen, 1988–1990

Partner i ulike advokatfirmaer 1990–2010

Cand. Jur. Universitetet i Oslo
Spesialfag fra USA, herunder i amerikansk kontraktsrett og alternativ tvisteløsning
Advokatbevilling, 1990

Den Norske Advokatforening
Juristforbundet
Diverse nasjonale og internasjonale tillitsverv i interesseorganisasjoner,
p.t. bl.a. leder av Kontrollutvalget i Extrastiftelsen og styreleder i Norsk Epilepsiforbunds forskningsfond

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen