Hanna Norum Motzfeldt

Advokatfullmektig

+4791181494
hm@sverdruplaw.no

Hanna Norum Motzfeldt har spesialkompetanse innen forsikringsrett og lovgivning i forbindelse med saker relatert til personforsikring. Hanna tiltrådte som advokatfullmektig hos Sverdrup i mai 2018.

  • Forsikrings- og erstatningsrett
  • Personskade
  • Yrkesskade og Yrkessykdommer
  • Avtalerett

Cand. Jur, Universitetet i Oslo (2006)
Spesialemner, UND School og Law, ND/ USA (2004)

Tillitsvalgt for Bedriftsjuristene i Bedriftsklagenemnda (2013-2016)
Tillitsvalgt for Akademikerne i NAV Klageinstans Oslo og Akershus (2009-2012)
Styreleder i Norske Kvinnelige Juristers Forening (2006-2008)

Den norske Advokatforening, Juristforbundet, Norsk Forsikringsjuridisk Forening, Den Norske Forsikringsforeningen.

  • Advokatfullmektig, Sekreteriatet for Finansklagenemnda, 2013-2018
  • Redaksjonell medarbeider, Gyldendal Rettsdata, Hovedrevisjon av Forsikringsavtaleloven, 2015-2016
  • Rådgiver, Statens Pensjonskasse, 2012- 2013
  • Rådgiver, NAV Klageinstans Oslo og Akershus, 2009-2012
  • Rådgiver, Helse og Omsorgsdepartementet, 2006-2009

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen