Hanna Norum Motzfeldt

Advokat

+4791181494
hm@sverdruplaw.no

Hanna har spesialkompetanse innen forsikringsrett og lovgivning i forbindelse med saker relatert til personforsikring. Hun har utstrakt erfaring med representasjon av bedrifter, forsikringsselskap og privatpersoner. Hanna benyttes som kurs- og foredragsholder innenfor sine spesialområder, og bistår regelmessig med forhandling og tvisteløsning i og utenfor domstolene.

  • Forsikrings- og erstatningsrett
  • Personskade
  • Yrkesskade og yrkessykdommer
  • Trygderett
  • Avtalerett
  • Forvaltningsrett

Advokat, Advokatfirmaet Sverdrup, 2020–
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Sverdrup, 2018–2020
Advokatfullmektig, Sekretariatet for Finansklagenemnda, 2013–2018
Redaksjonell medarbeider, Gyldendal Rettsdata, hovedrevisjon av forsikringsavtaleloven, 2015–2016
Rådgiver, Statens Pensjonskasse, 2012–2013
Rådgiver, NAV Klageinstans Oslo og Akershus, 2009–2012
Rådgiver, Helse- og Omsorgsdepartementet, 2006–2009

Cand. Jur, Universitetet i Oslo, 2006
Spesialemner, UND School og Law, ND/USA, 2004

Den Norske Advokatforening
Juristforbundet
Norsk Forsikringsjuridisk Forening
Den Norske Forsikringsforeningen

Tillitsvalgt for Bedriftsjuristene i Bedriftsklagenemnda, 2013–2016
Tillitsvalgt for Akademikerne i NAV Klageinstans Oslo og Akershus, 2009–2012
Styreleder i Norske Kvinnelige Juristers Forening, 2006–2008

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen