Gunhild Buestad

Advokat / Partner

+4797024765
gunhild.buestad@sverdruplaw.no

Gunhild Buestad har arbeidet som privatpraktiserende advokat siden 1992 og har bred forretningsjuridisk erfaring.

Gunhild har 20 års erfaring som skatterådgiver både innen nasjonal og internasjonal skatterådgivning. Hun bistår ved alle typer skattespørsmål, skatteplanlegging, klagebehandling og prosedyre.

Hun har erfaring fra en rekke større og mindre transaksjoner f eks ved kjøp og salg av bedrifter, fusjoner / fisjoner, emisjoner, generasjonsskifter, omorganisering av næringsvirksomhet og restruktureringer. Hun bistår ved tilrettelegging av bedriften i forkant av salg. Buestad har spesialkompetanse på valg av struktur både ved investeringer i Norge og i utlandet.

Ved generasjonsskifter bistår hun både med skatt og arv og planlegging i forkant av salg eller overføring til arvinger.

Gunhild er anbefalt av det internasjonale advokatrangeringsselskapet The Legal 500 som ekspert både på området oppkjøp og fusjoner (M&A) og på området skatt.

Gunhild har forfattet en rekke artikler innen selskaps- og skatterett, generasjonsskifte og skatteøkonomi.

  • Norsk og internasjonal skatterett
  • Oppkjøp og fusjoner (M&A)
  • Generasjonsskifte
  • Investor – Private equity
  • Energi (kraftverksbeskatning og rammeregulering)

Cand. Jur. Universitetet i Oslo, Advokatbevilling 1987, diverse kurs innen økonomi og ledelse.

Den norske advokatforening, International Fiscal Association (IFA), Juristforbundet – Justitias Døtre – etablerer (sammen med Unn Nicolaysen) av Justitias Døtres grunnkurs / pilotprosjekt i ledelse og styrearbeid, Norsk Vassdragsjuridisk forum, Styreakademiet.

  • Leder av skatteavdelingen i NHO
  • Manager i Revisjonsselskapet KPMG
  • Kontorsjef / u.dir. i Skattedirektoratet med ansvar for næringsbeskatning
  • Amanuensis BI, undervist i internasjonal skatterett og skatteøkonomi

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen