Gunhild Buestad

Advokat (i kontorfellesskap)

+4797024765
gunhild.buestad@sverdruplaw.no

Gunhild Buestad har arbeidet som privatpraktiserende advokat siden 1992 og har bred forretningsjuridisk erfaring.

Gunhild har 20 års erfaring som skatterådgiver både innen nasjonal og internasjonal skatterådgivning. Hun bistår ved alle typer skattespørsmål, skatteplanlegging, klagebehandling og prosedyre.

Hun har erfaring fra en rekke større og mindre transaksjoner f eks ved kjøp og salg av bedrifter, fusjoner / fisjoner, emisjoner, generasjonsskifter, omorganisering av næringsvirksomhet og restruktureringer. Hun bistår ved tilrettelegging av bedriften i forkant av salg. Buestad har spesialkompetanse på valg av struktur både ved investeringer i Norge og i utlandet.

Ved generasjonsskifter bistår hun både med skatt og arv og planlegging i forkant av salg eller overføring til arvinger.

Gunhild har forfattet en rekke artikler innen selskaps- og skatterett, generasjonsskifte og skatteøkonomi.

  • Norsk og internasjonal skatterett
  • Oppkjøp og fusjoner (M&A)
  • Generasjonsskifte
  • Investor – Private equity
  • Energi (kraftverksbeskatning og rammeregulering)

Leder av skatteavdelingen i NHO
Manager i Revisjonsselskapet KPMG
Kontorsjef / u.dir. i Skattedirektoratet med ansvar for næringsbeskatning
Amanuensis BI, undervist i internasjonal skatterett og skatteøkonomi

Cand. Jur. Universitetet i Oslo
Advokatbevilling, 1987
Diverse kurs innen økonomi og ledelse

Den Norske Advokatforening
International Fiscal Association (IFA)
Juristforbundet – Justitias Døtre – etablerer (sammen med Unn Nicolaysen) av Justitias Døtres grunnkurs / pilotprosjekt i ledelse og styrearbeid
Norsk Vassdragsjuridisk forum
Styreakademiet

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen