Gro S. Mår

Advokat / Partner

+4795025679
gm@sverdruplaw.no

Advokat Gro S. Mår har bred erfaring innen forsikring, erstatningsrett og prosedyre. Hun har arbeidet som advokat siden 1989.

Gro har særlig kompetanse innen alle typer forsikringsoppgjør og har utpreget spesialkompetanse innen personskadeerstatning.

 • Forsikrings- og erstatningsrett
 • Personskade etter trafikkulykker
 • Yrkesskade og yrkessykdom
 • Erstatningsansvar, ansvarsforsikring herunder profesjonsansvar
 • Eierskifteforsikring
 • Arbeidsrett

 • Advokatfirmaet Stray Vyrje & Co
 • Advokatfirmaet Merckoll & Co
 • Leder av skadeoppgjørsavdelingen i Protector Forsikring ASA
 • Advokat i UNI Forsikring og UNI Storebrand
 • Varamedlem og medlem i Forsikringsskadenemnda (Skadeforsikring)

Cand. Jur. Universitetet i Oslo, Forsikringsrett spesialfag, Advokatbevilling 1989 Studiekurs Business English, Insurance Industry i Oslo og London

Den norske Advokatforening, Juristforbundet

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen