Espen Komnæs

Advokat (H) / Partner

+4795257965
espen.komnaes@sverdruplaw.no

Advokat Espen Komnæs har ansvar for forretningsområdet Forsikring (Skadeforsikring og internasjonal forsikring).

Espen har arbeidet som privatpraktiserende advokat siden 1985 og har bred erfaring fra flere rettsfelt.

Han har spesiell erfaring i rådgivning og prosedyre knyttet til utenlandske forsikringsselskapers og forsikrings-formidleres virksomhet i Norge.
Espen har siden 1998 vært generalagent i Norge for forsikrings-sammenslutningen Lloyd’s.

Espen har også solid erfaring som rådgiver for handels- og industribedrifter.

Han har skrevet om gruppeløsninger innenfor erstatningsretten i Tidsskrift for Forretningsjus etter å ha koordinert juridisk bistand etter flere større skipskatastrofer og andre ulykker.

 • Forsikringsselskapers virksomhet i Norge
 • Forsikringsformidling
 • Erstatningsrett
 • Prosessoppdrag og tvisteløsning knyttet til skadebehandling
 • Bistand ved tvisteløsning nemndsbehandling
 • Bistand ved utforming av avtaler
 • Tvisteløsning innenfor kontraktsretten
 • Industri og handel
 • Fast eiendom

 • Advokatfirmaet Komnæs, Braaten, Skard DA
 • Advokatfirmaet Smith Grette Meltvedt DA
 • Dommerfullmektig i Romsdal tingrett
 • Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet

Cand. Jur. Universitetet i Bergen, Advokatbevilling 1985, Møterett for Høyesterett 2008, utdannelse som voldgiftsdommer i regi av de danske og norske advokatforeninger i 2007.

Den norske Advokatforening, Juristforbundet, styreverv i Nortelco Nordic AS, KCA Holding AS og Ankerløkken Equipment AS

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen