penger

Kompensasjonsordning – bedrifter kan søke nå

I dag åpner Brønnøysundregistrene for søknader om tilskudd som skal dekke faste og uunngåelige kostnader. Kompensasjonsordningen er ment å hjelpe bedrifter som er rammet av koronapandemien.

Kompensasjonsordningen består av en automatisk saksbehandling gjennom digitale løsninger. Det er laget en egen innsynsløsning for ordningen, slik at alle kan se hvem som har fått godkjent sine søknader og fått tildelt innskudd. Denne innsynsløsningen blir oppdatert hver time.

Kompensasjonsordningen dekker inntil 70 prosent av faste unngåelige kostnader for september og oktober, og 85 prosent for november og desember. Ordningen åpner 18. januar 2021 klokken 08.00.

Portalen inneholder informasjon om regelverk og hvordan bedriftene kan forberede seg best mulig før de søker. Portalen finner du her.

 

Fakta om kompensasjonsordningen:

  • Kompensasjonsordningen bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.
  • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 30. april 2021.
  • Støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene (september/oktober og november/desember) skal sendes innen 14. mars 2021. Søknad for januar og februar skal sendes innen 15. mai 2021.
  • Støtten blir beregnet ut fra foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen, vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.
  • En videreføring av ordningen må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen