coins-948603-1024x683

Endringer i permitteringsreglene, dagpengesatsen og inntektssikringsordningen

Fra 1. november 2020 tråde det i kraft endringer i permitteringsreglene som førte til at permitteringsperioden ble utvidet fra 26 uker til 52 uker. Regjeringen foreslår nå å forlenge permitteringsperioden til 1. juli 2021. Det vil si at bedrifter som når maksimal permitteringsperiode i løpet av våren, vil få muligheten til å ha arbeidstakere permittert fram til 1. juli.

Regjeringen foreslår også å forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige. Det vil si at de som nærmer seg sin maksgrense kan få beholde dagpengene til 1. juli. Satsen for dagpenger er midlertidig forhøyet til 80 prosent av inntekt under 3 ganger Grunnbeløpet. For inntekt mellom 3 og 6 ganger Grunnbeløpet er satsen fremdeles 62,4 prosent.

Ordningen med forhøyet sats gjelder for alle som har fått innvilget dagpenger siden 20. mars 2020.

I tillegg foreslår regjeringen å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendige næringsdrivende til 1. juli. Ordningen gir 60 prosent kompensasjon for tapt inntekt sammenlignet med nivået før koronapandemien, og inntekter opp til 6 ganger Grunnbeløpet årlig skal telle med.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen