Pult med pc

Endringer i permitteringsreglene

Endringer i permitteringsreglene trådte i kraft 1. november 2020 og varer frem til 30. juni 2021.

Endringene medfører at permitteringsperioden er utvidet fra 26 uker til 52 uker. Dette innebærer at de som ble permittert i mars i år kan forbli permittert helt frem til mars neste år, uten at bedriften er nødt til å si dem opp.

Tidligere i år ble arbeidsgiverperioden (arbeidsgiverperiode I) redusert fra 15 til 2 dager. Fra og med 1. september 2020 ble arbeidsgiverperiode I økt til 10 dager.

Arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt i til sammen 49 uker innenfor en periode på 18 måneder. Fritaksperioden løper fra utløpet av arbeidsgiverperiode I.

Det er i tillegg innført en ekstra arbeidsgiverperiode for langtidspermitterte. Dersom en arbeidstaker har vært permittert i 30 uker innenfor en periode på 18 måneder vil en ny lønnspliktperiode på fem dager inntre (arbeidsgiverperiode II). Etter arbeidsgiverperiode II fritas arbeidsgiveren fra lønnsplikt i ytterligere 19 uker. Denne ekstra arbeidsgiverperioden ble innført for å sikre at arbeidsgiver løpende vurderer hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permitterte.

Permitterte vil bli sikret inntekt i 52 uker slik:

  • Arbeidsgiverperiode I: 10 dager med lønn fra arbeidsgiver (2 uker)
  • Dagpenger under permittering: 30 uker
  • Arbeidsgiverperiode II: 5 dager med lønn fra arbeidsgiver (1 uke)
  • Dagpenger i ytterliggere 19 uker

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen