pexels-photo-846288

Rett til omsorgsdager på grunn av særlige smittevernhensyn

Regjeringen ønsker å legge til rette for fleksible ordninger i tilfeller der et barn eller forelder må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn.

Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager. Kvotene for omsorgsdager er nullstilt for alle fra 1. juli 2020. Forelde får derfor en full helårskvote til disposisjon i perioden fra 1. juli til 31. desember 2020. Dersom man har ett eller to barn har hver forelder rett på 10 omsorgsdager, og med tre eller flere barn har hver forelder rett på 15 omsorgsdager.

Dersom man må være hjemme med barn på grunn av lokale stenginger av barnehage eller skole, kan man nå bruke omsorgsdager så lenge stengingen varer. Forelde til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med, kan få omsorgspenger ut over kvoten. Behovet må bekreftes av lege, og ved stenging av barnehage/skole skal en bekreftelse av dette leveres til arbeidsgiver.

Endringen gjelder fra 15. september til 31. desember 2020.

Arbeidsgivere og arbeidstakere oppfordres til å være fleksible med bruk av hjemmekontor, slik at omsorgsdager benyttes når hjemmekontor ikke er mulig.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen