bøker

Endringer i permitteringsreglene

I dag varslet regjeringen at de vil utvide permitteringsperioden fra 26 uker til 52 uker. Dette innebærer at de som ble permittert i mars i år kan forbli permittert helt frem til mars neste år, uten at bedriften er nødt til å si dem opp.

Det er varslet at endringene skal innføres fra 1. november 2020 og vare frem til 30. juni 2021.

Det vil i tillegg bli innført en ekstra arbeidsgiverperiode for langtidspermitterte. Dersom en arbeidstaker har vært permittert i 30 uker eller mer, vil det etter 1. januar 2021 inntreffe en ny arbeidsgiverperiode (arbeidsgiverperiode II) på fem dager.

Tidligere i år ble arbeidsgiverperioden (arbeidsgiverperiode I) redusert fra 15 til 2 dager. Den 16. juni 2020 ble det imidlertid vedtatt at fra og med 1. september 2020 vil arbeidsgiverperioden bli økt til 10 dager.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen