kalkulator og penn

Ny forsinkelsesrente fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har fastsatt at forsinkelsesrenten skal være 8 prosent fra 1. juli 2020.

Dette er en nedgang på 1,5 prosentpoeng fra den tidligere forsinkelsesrenten som var på 9,50 prosent.

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Utgangspunktet er at forsinkelsesrenten skal være summen av Norges Banks pengepolitiske styringsrente per 1. januar og 1. juli, tillagt minst 8 prosentpoeng.

Forsinkelsesrenteloven gir adgang til å avtale en annen forsinkelsesrente enn den Finansdepartementet til enhver tid har fastsatt. Dersom skyldneren (debitor) skylder i egenskap av å være en forbruker er det imidlertid ikke lov til å avtale en høyere forsinkelsesrente enn det som er fastsatt av Finansdepartementet, dette følger av forsinkelsesrenteloven § 4 bokstav c.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen