avtale og hånd

Har jeg rettshjelpsforsikring?

Har det oppstått en tvist som involverer din bil, båt eller bolig? Har du kjøpt katta i sekken, har en kranglete nabo eller oppdaget mangler på boligen din?

Mange er ikke klar over at de kan ha krav på å få dekket utgifter til advokat gjennom sine forsikringer. Dette kalles rettshjelpsdekning, og inngår blant annet i din innboforsikring.

Rettshjelpsdekningen omfatter rimelige og nødvendige utgifter til advokat fra det tidspunktet det foreligger en tvist. Tvist foreligger dersom du har fremsatt et krav som har blitt bestridt, eller det foreligger vedvarende taushet hos motparten.

Rettshjelpsdekningen gjelder for deg som privatperson, din ektefelle eller samboer med felles adresse, og andre medlemmer i din faste husstand.

De ulike forsikringsselskapene har noe ulike vilkår, men de fleste rettshjelpsdekningene erstatter utgifter til advokat opp til 100 000 kroner, med en fast egenandel som normalt ligger på 4 000 kroner. I tillegg må du betale 20 % av det overskytende.

Rettshjelpsforsikringen dekker advokatbistand i mange ulike saker, og du står helt fritt i valget av advokat. Det er først og fremst forsikringsvilkårene som vil regulere hvilke tvister som dekkes av forsikringen. Normalt vil imidlertid følgende saker være dekket:

  • Nabotvister
  • Reklamasjonssaker ved kjøp av båt, bil og bolig
  • Reklamasjon på håndverkertjenester
  • Enkelte personskadesaker slik som yrkesskader og pasientskader

Saker som normalt ikke blir dekket av rettshjelpsdekningen er arbeidstvister, arvesaker, skilsmissesaker, tvist med samboer og barnefordelingssaker.

Vi hjelper deg gjerne dersom du trenger juridisk bistand. Vi vil kunne hjelpe deg vurdere saken din, hvordan den skal behandles og undersøke om du har en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke deler av advokatutgiftene.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen