dame på jobb

Endring i retten til bruk av egenmelding

Det er nå blitt bestemt at fra 1. juni 2020 kan man ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet, selv ved koronarelatert fravær. Arbeidsgiver kan dermed igjen kreve at arbeidstaker fremlegger legeerklæring fra fjerde dag.

Regjeringen besluttet å utvide retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager fra og med 16. mars 2020. Ettersom smittesituasjonen har endret seg i positiv retning, har regjeringen bestemt å fjerne retten til utvidet egenmelding.

Arbeidsgiver står likevel fritt til å ha bedre ordninger enn minimumskravet. Arbeidsgiver kan derfor fortsatt velge å godta bruk av egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er dette ikke lenger pålagt.

Endringene gjelder også for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Disse må etter 1. juni fremlegge sykemelding fra lege fra fjerde dag for å ha rett til sykepenger fra folketrygden. Retten til sykepenger fra fjerde dag for selvstendig næringsdrivende og frilansere gjelder fortsatt bare for sykefravær som skyldes koronaepidemien.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen