Ny forsinkelsesrente fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har fastsatt at forsinkelsesrenten skal være 8 prosent fra 1. juli 2020.

Dette er en nedgang på 1,5 prosentpoeng fra den tidligere forsinkelsesrenten som var på 9,50 prosent.

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Utgangspunktet er at forsinkelsesrenten skal være summen av Norges Banks pengepolitiske styringsrente per 1. januar og 1. juli, tillagt minst 8 prosentpoeng.

Forsinkelsesrenteloven gir adgang til å avtale en annen forsinkelsesrente enn den Finansdepartementet til enhver tid har fastsatt. Dersom skyldneren (debitor) skylder i egenskap av å være en forbruker er det imidlertid ikke lov til å avtale en høyere forsinkelsesrente enn det som er fastsatt av Finansdepartementet, dette følger av forsinkelsesrenteloven § 4 bokstav c.

Har jeg rettshjelpsforsikring?

Har det oppstått en tvist som involverer din bil, båt eller bolig? Har du kjøpt katta i sekken, har en kranglete nabo eller oppdaget mangler på boligen din?

Mange er ikke klar over at de kan ha krav på å få dekket utgifter til advokat gjennom sine forsikringer. Dette kalles rettshjelpsdekning, og inngår blant annet i din innboforsikring.

Rettshjelpsdekningen omfatter rimelige og nødvendige utgifter til advokat fra det tidspunktet det foreligger en tvist. Tvist foreligger dersom du har fremsatt et krav som har blitt bestridt, eller det foreligger vedvarende taushet hos motparten.

Rettshjelpsdekningen gjelder for deg som privatperson, din ektefelle eller samboer med felles adresse, og andre medlemmer i din faste husstand.

De ulike forsikringsselskapene har noe ulike vilkår, men de fleste rettshjelpsdekningene erstatter utgifter til advokat opp til 100 000 kroner, med en fast egenandel som normalt ligger på 4 000 kroner. I tillegg må du betale 20 % av det overskytende.

Rettshjelpsforsikringen dekker advokatbistand i mange ulike saker, og du står helt fritt i valget av advokat. Det er først og fremst forsikringsvilkårene som vil regulere hvilke tvister som dekkes av forsikringen. Normalt vil imidlertid følgende saker være dekket:

  • Nabotvister
  • Reklamasjonssaker ved kjøp av båt, bil og bolig
  • Reklamasjon på håndverkertjenester
  • Enkelte personskadesaker slik som yrkesskader og pasientskader

Saker som normalt ikke blir dekket av rettshjelpsdekningen er arbeidstvister, arvesaker, skilsmissesaker, tvist med samboer og barnefordelingssaker.

Vi hjelper deg gjerne dersom du trenger juridisk bistand. Vi vil kunne hjelpe deg vurdere saken din, hvordan den skal behandles og undersøke om du har en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke deler av advokatutgiftene.

Endring i retten til bruk av egenmelding

Det er nå blitt bestemt at fra 1. juni 2020 kan man ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet, selv ved koronarelatert fravær. Arbeidsgiver kan dermed igjen kreve at arbeidstaker fremlegger legeerklæring fra fjerde dag.

Regjeringen besluttet å utvide retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager fra og med 16. mars 2020. Ettersom smittesituasjonen har endret seg i positiv retning, har regjeringen bestemt å fjerne retten til utvidet egenmelding.

Arbeidsgiver står likevel fritt til å ha bedre ordninger enn minimumskravet. Arbeidsgiver kan derfor fortsatt velge å godta bruk av egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er dette ikke lenger pålagt.

Endringene gjelder også for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Disse må etter 1. juni fremlegge sykemelding fra lege fra fjerde dag for å ha rett til sykepenger fra folketrygden. Retten til sykepenger fra fjerde dag for selvstendig næringsdrivende og frilansere gjelder fortsatt bare for sykefravær som skyldes koronaepidemien.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen