Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsordningen i revidert statsbudsjett

Regjeringen har nå lagt frem forslag til revidert statsbudsjett for 2020. 

For å hjelpe bedrifter med å unngå oppsigelser som følge av den pågående Covid-19-pandemienforeslår regjeringen å forlenge ordningen med dagpenger og perioden med fritak fra lønnsplikt under permitteringen til ut oktober.  

Utgangspunktet er at arbeidsgiver kan permitterarbeidstakere uten lønn i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. For arbeidsgivere som per 27. mars 2020 hadde 14 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt, er denne perioden allerede blitt midlertidig forlenget ut juni. Regjeringen foreslår nå ytterligere tiltak der arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt vil få fritaksperioden forlenget ut oktober, og der de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober. 

Stortinget behandler revidert statsbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Vi i Advokatfirmaet Sverdrup følger situasjonen tett. 

Covid-19-pandemien: Vi står parat

Utbruddet av Covid-19-pandemien har medført store utfordringer både her til lands og i verden for øvrig. Pandemiens omfang og ringvirkninger fremstår per i

Forslag til ny rekonstruksjonslov

Regjeringen fremmet 15.04.2020 et lovforslag om rekonstruksjonslov, som foreslås gjennomført i en midlertidig lov. Formålet er å redusere risikoen

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen