Sverdrup-BG

Covid-19-pandemien: Vi står parat

Utbruddet av Covid-19-pandemien har medført store utfordringer både her til lands og verden for øvrig. Pandemiens omfang og ringvirkninger fremstår per i dag som høyst usikre, men det er klart at mange virksomheter og privatpersoner nå befinner seg i en meget krevende situasjon. Våre forretningsforbindelser opplever blant annet utfordringer knyttet til forsinkede vare- og tjenesteleveranser, begrenset eller full stans i produksjonomsetningssvikt, likviditetsproblemer, og tilhørende utfordringer med sysselsetting av arbeidstakere. Vi ser også en kraftig økning i forsikringsrettslige problemstillinger, blant annet innenfor bedriftsforsikringer, herunder driftsinteresseforsikringer og avbrudds- eller tidstapsforsikringer. 

Sverdrup følger situasjonen tett, slik at vi kan gi oppdaterte råd innenfor en rekke av de fagområder som berøres av den pågående pandemien. Vi samarbeider tett med kollegaer i Europa og USA for å kunne gi den beste bistanden i de grenseoverskridende utfordringene som nå oppstår.  

Vi er tilgjengelige når du trenger detvia e-post, telefon- og videokonferanse, for å hjelpe deg og din virksomhet med å håndtere de problemene som oppstår i den krevende tiden vi nå står inne i.  Vi legger også fortløpende ut informasjon om dagsaktuelle problemstillinger her på våre nettsider:

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen