Covid-19-pandemien: Vi står parat

Utbruddet av Covid-19-pandemien har medført store utfordringer både her til lands og verden for øvrig. Pandemiens omfang og ringvirkninger fremstår per i dag som høyst usikre, men det er klart at mange virksomheter og privatpersoner nå befinner seg i en meget krevende situasjon. Våre forretningsforbindelser opplever blant annet utfordringer knyttet til forsinkede vare- og tjenesteleveranser, begrenset eller full stans i produksjonomsetningssvikt, likviditetsproblemer, og tilhørende utfordringer med sysselsetting av arbeidstakere. Vi ser også en kraftig økning i forsikringsrettslige problemstillinger, blant annet innenfor bedriftsforsikringer, herunder driftsinteresseforsikringer og avbrudds- eller tidstapsforsikringer. 

Sverdrup følger situasjonen tett, slik at vi kan gi oppdaterte råd innenfor en rekke av de fagområder som berøres av den pågående pandemien. Vi samarbeider tett med kollegaer i Europa og USA for å kunne gi den beste bistanden i de grenseoverskridende utfordringene som nå oppstår.  

Vi er tilgjengelige når du trenger detvia e-post, telefon- og videokonferanse, for å hjelpe deg og din virksomhet med å håndtere de problemene som oppstår i den krevende tiden vi nå står inne i.  Vi legger også fortløpende ut informasjon om dagsaktuelle problemstillinger her på våre nettsider:

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsordningen i revidert statsbudsjett

Regjeringen har nå lagt frem forslag til revidert statsbudsjett for 2020. 

For å hjelpe bedrifter med å unngå oppsigelser som følge av den pågående Covid-19-pandemienforeslår regjeringen å forlenge ordningen med dagpenger og perioden med fritak fra lønnsplikt under permitteringen til ut oktober.  

Utgangspunktet er at arbeidsgiver kan permitterarbeidstakere uten lønn i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. For arbeidsgivere som per 27. mars 2020 hadde 14 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt, er denne perioden allerede blitt midlertidig forlenget ut juni. Regjeringen foreslår nå ytterligere tiltak der arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt vil få fritaksperioden forlenget ut oktober, og der de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober. 

Stortinget behandler revidert statsbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Vi i Advokatfirmaet Sverdrup følger situasjonen tett. 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen