penger

Tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Lom om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall ble kunngjort 17. april 2020, og trådte i kraft samme dag. Formålet med loven er å etablere en midlertidig ordning for tilskudd til foretak som har stort omsetningsfall som følge av koronautbruddet. Ordningen skal i utgangspunktet gjelde for kalendermånedene mars, april og mai 2020, men kan gjennom forskrift bli forlenget.  

Ordningen gjelder for foretak som er registrert i foretaksregisteret, og enkeltpersonsforetak registrert i enhetsregisteret (hvis foretakets inntekt er innehavers hovedinntektskilde), og foretaket må være skattepliktig til Norge.  

Vilkårene for å få tilskudd er: 

  • Foretaket må ha ansatte, men ikke for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes hovedinntekt  
  • Foretaket har i perioden det søkes tilskudd om hatt et stort omsetningsfall (minst 30 prosent) 
  • Foretaket utøver lovlig virksomhet 
  • Foretaket er ikke under konkursbehandling 

Tilskuddsordningen innebærer at det blir utbetalt en kontantstøtte til bedrifter med betydelig omsetningsfall. Selskapene skal få kompensasjon for faste kostnader, som eksempelvis husleie, elektrisitet og forsikringer. Det er den enkelte bedrift som selv må søke støtte og stå ansvarlig for at opplysningene som blir gitt er korrekte. Egenandelen for tilskuddet er 10 000 kroner, men dette gjelder ikke for foretak som anses stengt av staten. Hvis søknaden blir innvilget vil utbetaling skje snarest, og senest tre uker etter vedtaket om utbetaling er fattet. 

Søknad om kompensasjon gjøres via nettportalen: https://kompensasjonsordning.no/ 

Det er Skatteetatens om er ansvarlig for portalen og som veileder i bruk av løsningen, og som er klageinstans. Ved spørsmål kan de kontaktes på telefon 22 07 80 10. 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen