pexels-photo-159888-1024x768

Kompensasjonsordning for foretak

Regjeringen legger frem et forslag for Stortinget i dag (fredag 3. april 2020) om kompensasjonsordning for næringslivet. Forslaget går ut på at dersom et foretak har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av koronaviruset, vil foretaket kunne motta kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil variere ut ifra hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets faste kostnader og om det er staten som har pålagt foretaket å stenge.   

I utgangspunktet vil ordningen gjelde for månedene mars, april og mai. Utbetalingen vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. Den øvre grensen for støtte per foretak vil være 30 millioner kroner per måned, men det er en mulighet for at konserner får en høyere grense. Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er på 5 000 kroner.  

Regjeringen jobber for at kompensasjonen for mars-måneden allerede skal bli utbetalt til bedriftens konto i april.  

Det er viktig at de foretakene som ønsker å søke kompensasjon kan dokumentere at de oppfyller kravene for å motta stønad, og har bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de beløpene man har oppgitt i søknaden er riktige. 

På regjeringen sine sider er følgende modell presentert for beregning av kompensasjon (modellen er todelt): 

  1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned: Reduksjon i omsetningen x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent 
  2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent 

Ordningen er ikke iverksatt enda ettersom forslaget først må bli behandlet av Stortinget og godkjent av ESA.  

 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen