66941310

Forskuttering av dagpenger og utvidelse av dagpengeperioden 

Regjeringen har nå åpnet for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dette fører til at man ikke må vente på at dagpengesøknaden blir behandlet, og man vil da kunne få penger raskere inn på konto.  

For å kunne få utbetalt et forskudd må man søke konkret om forskuddsutbetaling etter man har søkt om dagpenger. Det er et grunnleggende krav at man oppfyller kravene for å motta dagpenger. Søknadskjemaet for forskuddsutbetaling finner man på NAVs nettsider. Denne ordningen vil i første omgang gjelde i én måned.  

Ordningen gjelder ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Her har Stortinget vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning. Denne er ikke på plass enda.  

Dagpengeperioden er i tillegg blitt utvidet midlertidig for både arbeidsledige og permitterte. De som var i ordningen før 1. mars 2020 vil nå bli sikret inntekt ut juni 2020.  

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen