industry-fabric-silos-tanker-1024x683

Ny krisepakke fra regjeringen til koronarammede virksomheter

Regjeringens nye tiltak innebærer at det blir utbetalt en kontantstøtte til bedrifter med betydelig omsetningsfall. Selskapene skal få kompensasjon for faste kostnader, som eksempelvis husleie og forsikringer. Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget. Det er den enkelte bedrift som selv må søke støtte og stå ansvarlig for at opplysningene som blir gitt er korrekte. Hvis søknaden om kontantstøtte blir innvilget vil bedriftene få penger rett inn på konto.  

Krisepakken vil være på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som benytter seg av den. Ifølge regjeringens foreløpige tall kan det være snakk om at så mange som 100.000 bedrifter kan omfattes av ordningen. Det er tiltenkt at det i samarbeid med Finans Norge skal lages en løsning der bedrifter kan søke støtte gjennom en digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatiserte. Det er myndighetene som skal vurdere hvilke bedrifter som kvalifiserer til støtte og på hvilke vilkår. Bankene skal kun stå for distribusjon av støtte til bedriftene basert på myndighetenes kriterier.  

Det er varslet at nærmere informasjon om krisepakken og hvor mye som skal dekkes vil bli klart neste fredag (3. april 2020).  

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen