66941310

Ikrafttredelse av midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven

Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien trådte i dag i kraft. Forskriften gjør unntak fra bestemmelser i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven som følge av covid-19-pandemien, og skal redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Dette blant annet ved at kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger senkes til minimum 40 prosent, og ved at den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder, eller 2,25 G siste 36 måneder.

Videre gis det utvidede rettigheter til omsorgspenger, blant annet ved at både arbeidstakere, frilansere og selvstendige næringsdrivende gis rett til omsorgspenger dersom de må være borte fra arbeidet fordi skole eller barnehage er stengt grunnet covid-19-pandemien. Det maksimale antall dager med omsorgspenger dobles for inneværende år.

Endringene er midlertidige, og har virkning frem til 31. desember 2020 om ikke det tidligere treffes vedtak om opphevelse.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen