utvelgelseskriterier

Ikrafttredelse av endringer i permitteringslønnsloven

Lov om endring i permitteringslønnsloven har i dag trådt i kraft. Endringene innebærer at arbeidsgiverperiode I i en midlertidig periode reduseres fra femten til to dager. Slik vil de permitterte raskere gå over på dagpenger betalt av NAV.

De midlertidige endringene skal imøtekomme de store permitteringsbehovene som har oppstått nå som følge av Covid-19-pandemien, og redusere skadevirkningene av denne.

 

 

Covid-19-pandemien: Vi står parat

Utbruddet av Covid-19-pandemien har medført store utfordringer både her til lands og i verden for øvrig. Pandemiens omfang og ringvirkninger fremstår per i

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen