coins-948603-1024x683

Kort om myndighetenes økonomiske tiltakspakke

Som følge av Korona-viruset er det flere virksomheter som vil slite økonomisk. Oppdragsmengden minkes som følge av stans i beslutningsprosesser, leveranser, reiserestriksjoner o.l. Som følge av dette har norske myndigheter innført nasjonale tiltak for å håndtere utfordringene mange står overfor i tiden fremover. Noen av de viktigere tiltakene som bedrifter bør være klar over er: 

 • Arbeidsgiverperioden med lønnsplikt i starten av permittering reduseres fra 15 til 2 dager. Slik vil de permitterte raskere gå over på dagpenger betalt av NAV. Videre vil kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering endres fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent
 • Permitterte sikres full lønn inntil 6G til og med dag 20. Etter dag 20 i permitteringsperioden sikres permitterte en inntekt på 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G. Inntekt fra 3G opp til 6G utgjør dagpengegrunnlaget 62,4 prosent. Inntekt over 6G vil ikke tas med i dagpengegrunnlaget.
   
 • Permitterte får dagpenger i påsken. Endringen innebærer at dagpenger ved permittering løper som normalt, selv om det er høytid.
 • Inntektsgrensen for å få rett til dagpenger reduseres fra 1,5G til 0,75G. 
 • Antall omsorgsdager er doblet for kalenderåret 2020. Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger er redusert til tre dager.
   
 • Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Arbeidsgiverperioden for sykelønn reduseres til tre dager for korona-relatert sykefravær. Disse reglene gjelder også for frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV har fått hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring ved sykemelding.
   
 • Regjeringen har varslet at de vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene skal gjøre det lettere for kriserammede bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg igjennom denne midlertidige situasjonen.
   
 • Innbetaling av merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april utsettes.

Det blir fortløpende behandlet nye tiltak i regjering og på Stortinget. Vi i Advokatfirmaet Sverdrup følger nøye med på situasjonen i samfunnet og de til enhver tid gjeldende reglene. Slik vil vi kunne gi oppdaterte og faglig gode råd i disse utfordrende tider.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen