BankID2

Fullt medhold i sak om BankID-svindel

På vegne av vår klient førte Advokatfirmaet Sverdrup sak mot 6 banker for Kongsberg og Eiker tingrett. Saken gjaldt BankID-svindel hvor klientens samboer urettmessig hadde stiftet gjeld i mannens navn. Klienten vant saken fullt ut mot alle bankene.

Samboer gjennom 12 år og mor til felles barn hadde funnet ut hvor mannen oppbevarte sin personlige bankbrikke. Hun hadde også fått tak i det personlige passordet. Samboeren stiftet deretter urettmessig en rekke kredittengasjementer i mannens navn, herunder både forbrukslån og kredittkort. I alt omhandlet saksforholdet 7 kredittengasjementer i 6 ulike banker.

Mannen hadde oppbevart kodebrikken i sin arbeidsbukse og i bilen. Retten fant at dette ikke var uaktsomt. Han hadde heller ikke handlet uaktsomt med hensyn til beskyttelse av det personlige passordet. Samboer hadde fått tak i dette ved å smugtitte når mannen betalte regninger på sin PC.  Siden mannen ikke hadde opptrådt uaktsomt på noe punkt kunne han ikke holdes erstatningsansvarlig overfor bankene. Han ble derfor frifunnet for alle kravene. Han ble også tilkjent saksomkostninger.

BankID-svindel er et stadig økende problem, og særlig i nære relasjoner. Rettspraksis viser imidlertid at ofre for BankID-svindel ofte holdes ansvarlig overfor bankene. Dette til tross for mye kritikk fra fagmiljøene som mener at tapsrisikoen ved urettmessig bruk bør ligge på bankene i større grad. Dette gjelder særlig i nære relasjoner, hvor det er vanskelig å beskytte seg mot at partneren tilegner seg den kunnskap som kreves for å bruke kodebrikken.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen