Selskapsrett

Rekordhøyt antall saker om forsikringssvindel i 2019 

Finans Norge utgir årlig en rapport med statistikk over svik i forsikringssaker i Norge. Tall fra rapporten for 2019 viser at det aldri har blitt avdekket mer forsikringssvindelTotalt ble det avdekket 925 svindelforsøk med en totalverdi  tilnærmet en halv milliard norske kroner i fjor.   

Både tilfeller der det meldes inn overdrevne skademeldinger, endrede hendelsesforløp, uriktige/tilpassende skadetidspunkt, fysisk arrangerte skader og forsikringstilfeller som ikke har skjedd, omfattes. Det gjennomsnittlige svindelbeløpet utgjorde i 2019 kr. 133.000. For fjoråret befant likevel svindelforsøkene seg i et spenn på mellom kr.35.000 og kr. 6.600.000. Undersøkelsen viser videre at særlig unge er tilbøyelige til å svindle forsikringsselskaper, og ytterligere at menn svindler mer enn kvinner. 

Svik i forsikringssaker undergraver det gjensidige tillitsforholdet mellom kunde og forsikringsselskap og får negative konsekvenser både for forsikringsselskapene og forbrukerne. Følgelig er det hensiktsmessig både å avdekke og forfølge sviksaker.  

Advokatfirmaet Sverdrup har lang erfaring med bistand i forsikringssaker om svik og bistår både utenrettslige og rettslige prosesser.   

Klikk her for å lese hele rapporten:  

https://www.finansnorge.no/siteassets/statistikk/forsikringssvindel—svikrapport/svikrapport-2020-.pdf  

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen