Myrvold Karen-sh

Ny advokatfullmektig i Sverdrup

Karen E. S. Myrvold er ansatt som ny advokatfullmektig i Sverdrup.

Karen har arbeidet i Sverdrup siden 2014, først som resepsjonsmedarbeider og senere som trainee.

November 2019 leverte Karen sin masteravhandling vedrørende klarhetskravets rekkevidde ved inngåelse av bygge- og anleggskontrakter inngått etter offentlig anbudskonkurranse. Avhandlingen gjelder grensesnittet mellom entreprise, anbud og kontrakt, som er fagområder hvor Karen vil være en solid ressurs.

 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen