66941310

Feilpraktisering av EØS-regelverk i NAV

NAV har i flere år praktisert regelverket for saker om kontantytelser i EØS feil. Særlig gjelder dette sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger. Dersom man mottar noen av disse kontantytelsene og er statsborger i et EU/EØS-land, kan man reise til et annet EU/EØS-land uten å søke NAV om å få lov til å reise. Dersom du er rammet av feil knyttet til kontantytelser i EU/EØS-land kan du ha krav på kompensasjon.

Sverdrup Advokatfirma har lang erfaring med håndtering av trygdesaker både i NAV, Trygderetten og for domstolene.

Trenger du bistand, ta kontakt med oss.

Kontaktpersoner; Gro Mår og Hanna Motzfeldt 

 

 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen