181004vsm09128-1200x900

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene førte til historisk streng dom

Lovendringen i 2015 medførte en skjerpet strafferamme for brudd på arbeidsmiljøloven. I dommen, avsagt 28.august i år, ble daglig leder i Veireno dømt til fengsel i 9 måneder for brudd på reglene om arbeidstid.

Dommen fra Borgarting Lagmannsrett er den hittil strengeste dommen på dette området. Avgjørelsen er en konsekvens av at strafferammen for brudd på arbeidsmiljøloven ble firedoblet etter lovendringen.

Avgjørelsen viser at brudd på arbeidstidsbestemmelsene er noe retten ser svært alvorlig på. Borgarting Lagmannsrett følger opp departementets formål med lovendringen ved å legge vekt på at sterke allmennpreventive hensyn tilsa fengselsstraff. Flertallet uttalte at «(e)n streng reaksjon er viktig for at andre arbeidsgivere skal ta arbeidstidsbestemmelsene på alvor». Forsvarer mente på sin side at en bot ville være en tilstrekkelig sanksjon på tiltaltes lovbrudd, og varslet om at dommen vil bli anket.

Lagmannsrettsdommen kan leses her

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen