computer-3343887_1920

Sverdrup skal utføre kvalitetskontroll på vegne av Garantiordningen for skadeforsikring

Garantiordningen har besluttet at det skal betales ut erstatningskrav til sikrede i Alphas norske filial for yrkesskader som berøres av konkursen. Advokatfirmaet Sverdrup skal på vegne av Garantiordningen kvalitetssikre konkursboets skadesaksbehandling i større saker før utbetaling.

Det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance AS gikk konkurs 8. mai 2018. Selskapet solgte yrkesskadeforsikring i Norge og mange norske arbeidstakere har derfor hatt sin yrkesskadedekning i det danske selskapet. Da det danske Garantifondet ikke vil betale ut erstatning til norske kunder, har den norske Garantiordningen besluttet at den skal forskuttere utbetaling for sikrede i Alphas norske filial. Konkursboets saksbehandling legges i utgangspunktet til grunn for forskuttering av erstatningsbeløp til de skadelidte. I større saker ønsker Garantiordningen en kvalitetssikring av konkursboets saksbehandling, og dette arbeidet skal utføres av Advokatfirmaet Sverdrup.

Les mer om Alpha Insurance konkursen på www.garantiordningen.no

 

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen