Sverdrup holder kurs i HMS og stillingsvern

Den 17. til 19. januar holdt advokat Heidi Grette og advokatfullmektig Ida Tungehaug  kurs i arbeidsrett for over 300 ledere på Gardermoen.

For nye ledere ble det gitt lovpålagt opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig, og det ble gitt opplæring i hvilke krav loven stiller, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS.

I tillegg ble det holdt kurs om arbeidstakeres stillingsvern etter arbeidsmiljøloven. Både retten til å beholde den stillingen man er ansatt i, herunder hvilke begrensninger en arbeidsgiver har til å gå til oppsigelse, og fremgangsmåten ved oppsigelse ble nærmere gjennomgått.

Ta gjerne kontakt med oss om du eller din virksomhet ønsker kurs og opplæring tilpasset din virksomhet.