Endring i permitteringsreglene

Ved endringer fra 1. januar 2019 øker arbeidsgivers lønnsplikt ved starten av en permittering fra 10 til 15 dager, i tillegg til at lønnsplikten i arbeidsgiverperiode II opphører.

Etter de tidligere reglene hadde arbeidsgiver ved permittering plikt til å betale permitteringslønn i 10 dager (arbeidsgiverperiode I). Deretter var arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikt i 30 uker, i løpet av en periode på 18 måneder. Dersom permitteringen vedvarte etter 30 uker, gjeninntrådte arbeidsgivers lønnsplikt etter fritaksperioden i fem dager (arbeidsgiverperiode II). Etter denne perioden var arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikten i 19 uker.

Etter de nye endringene har arbeidsgiver plikt til å betale permitteringslønn i 15 dager i arbeidsgiverperiode I, og videre oppheves arbeidsgiverperiode II. Arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt reduseres dermed fra maksimalt 49 til 26 uker.