Sverdrup holder kurs i HMS og stillingsvern

Den 17. til 19. januar holdt advokat Heidi Grette og advokatfullmektig Ida Tungehaug  kurs i arbeidsrett for over 300 ledere på Gardermoen.

For nye ledere ble det gitt lovpålagt opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig, og det ble gitt opplæring i hvilke krav loven stiller, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS.

I tillegg ble det holdt kurs om arbeidstakeres stillingsvern etter arbeidsmiljøloven. Både retten til å beholde den stillingen man er ansatt i, herunder hvilke begrensninger en arbeidsgiver har til å gå til oppsigelse, og fremgangsmåten ved oppsigelse ble nærmere gjennomgått.

Ta gjerne kontakt med oss om du eller din virksomhet ønsker kurs og opplæring tilpasset din virksomhet.

 

 

Endring i permitteringsreglene

Ved endringer fra 1. januar 2019 øker arbeidsgivers lønnsplikt ved starten av en permittering fra 10 til 15 dager, i tillegg til at lønnsplikten i arbeidsgiverperiode II opphører.

Etter de tidligere reglene hadde arbeidsgiver ved permittering plikt til å betale permitteringslønn i 10 dager (arbeidsgiverperiode I). Deretter var arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikt i 30 uker, i løpet av en periode på 18 måneder. Dersom permitteringen vedvarte etter 30 uker, gjeninntrådte arbeidsgivers lønnsplikt etter fritaksperioden i fem dager (arbeidsgiverperiode II). Etter denne perioden var arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikten i 19 uker.

Etter de nye endringene har arbeidsgiver plikt til å betale permitteringslønn i 15 dager i arbeidsgiverperiode I, og videre oppheves arbeidsgiverperiode II. Arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt reduseres dermed fra maksimalt 49 til 26 uker.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen