TELFA Associates Conference – Brexit

Ina Ekholt og Ida Tungehaug deltok i helgen på TELFAs årlige Associates Conference. Konferansen ble arrangert av vår belgiske samarbeidspartner CEW & Partners ved deres kontor i Brussel, med det svært dagsaktuelle temaet Brexit.

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU utløser en rekke utfordringer, og både disse og tilknyttede løsninger ble diskutert på konferansen. I den forbindelse holdt Ina og Ida et innlegg med utgangspunkt i de utfordringer som kan oppstå i tilknytning til varehandel mellom EU-/EØS-land og Storbritannia, og hvordan man kontraktuelt kan håndtere dette. Det er knyttet stor usikkerhet til den situasjonen som vil oppstå etter at Storbritannia trår ut av EU, men ved å være proaktiv kan mye av denne usikkerheten håndteres før eventuelle problemer oppstår.

Brexit utløser utfordringer på tvers av landegrensene, og tilknytning til et bredt internasjonalt advokatnettverk gir oss og våre klienter de beste forutsetninger for å løse disse.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen